BASOA ETA NATURA-INGURUNEA KUDEATZEA

Basoa eta natura-ingurunea kudeatzeko goi-mailako teknikariaren tituluak elementu hauek
identifikatzen ditu:

Izena: Basoa eta natura-ingurunea kudeatzea.

Maila: Goi-mailako Lanbide Heziketa.

Iraupena: 2.000 ordu.

Lanbide-arloa: Nekazaritza.

Moduluak zentruan: 1640 ordu gutxi gora behera.

Lantokiko prestakuntza: 360 ordu gutxi gora behera.